#streetfloorballleague
×

PRAVIDLA KFC STREET FLOORBALL LEAGUE 2024

PRAVIDLA Street Floorball League 2024

Systém: 3 na 3 bez gólmanů (na malé branky) a na hřišti o rozměrech 24x12 metrů, případně upraveného dle potřeb místa konání turnaje.

Věková a výkonnostní omezení: 15+, start není umožněn hráčům, kteří nastoupili v průběhu sezóny 2023/2024 do superligy nebo 1. ligy mužů (toto pravidlo se vztahuje i na účast hráče v jednom kole základní nebo nadstavbové části, nelze rozlišovat případ od případu). Pozor, pravidlo se vztahuje i na brankáře! U hráček bez omezení. Turnaj je otevřen i pro neregistrované hráče. V případě, že se turnaje chce zúčastnit hráč či hráčka ze zahraniční ligy, je třeba kontaktovat organizátora na email streetfloorball@ceskyflorbal.cz a uvést jména hráčů a tým, ve kterém působili. Organizátor je oprávněn i zpětně diskvalifikovat tým, který nesplnil výše uvedené podmínky.

Hrací čas: 12 minut superhrubý čas, poslední minuta čistý čas. Time out je povolen pouze v play off a trvá 30 vteřin.

Počet družstev: min. 12, max. 24. Turnaje se mohou zúčastnit pouze ta družstva, která se zaregistrují a zaplatí startovné (celá částka musí být připsána na účet pořadatele nejpozději 14 dnů před startem turnaje). Druhou podmínku je zaslání kopie dokladu o zaplacení startovného na email streetfloorball@ceskyflorbal.cz (např. printscreen obrazovky se strženou platbou). Zasílejte bez vyzvání, emaily se zasílanými potvrzeními o platbě označujte již v předmětu mail: „potvrzení o platbě – název týmu – město.“

Počet hráčů v týmu: min. 5, max. 10, povolena jsou mužská, ženská i smíšená družstva. Kapitán družstva zodpovídá po jeho přihlášení za kompletní vyplnění soupisky hráčů (jméno, příjmení, datum narození) a to nejpozději 10 dnů před startem turnaje. Kapitán zodpovídá za uvedení pouze těch hráčů na soupisku, kteří splňují věková a výkonnostní omezení.

Změna hráčů na soupisce: ve výjimečných případech lze hráče vyměnit – ale může jít nejvýše o dva hráče a změna smí proběhnout maximálně 5 dnů před turnajem. Stačí napsat na email streetfloorball@ceskyflorbal.cz  kompletní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nového hráče a celé jméno toho, který nemůže.

Start hráče: Hráč může startovat pouze za jedno družstvo a pouze na jednom turnaji (neplatí pro turnaj v pivovaru Holba – hráči na tomto turnaji mohou startovat ještě na maximálně jednom dalším turnaji).

Termín konání: červen - srpen 2024

Časová dotace turnaje: 10 hodin, prezence družstev bude probíhat v čase od 9:30 do 10:00 tak, aby byl první zápas zahájen, jakmile budou registrována všechna družstva, optimálně v 10:00. Po registraci se proto prosím nevzdalujte.

Pojištění: Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Doporučujeme zvážit možnost sjednat si jednorázové úrazové pojištění, pokud nemáte sjednané dlouhodobé úrazové pojištění.

Registrace: Družstva se mohou zaregistrovat pouze prostřednictvím formuláře. Termín přihlášení nejpozději 14 dnů před konáním daného turnaje. Registrace je závazná a nepřenosná. Registrace týmu, jehož startovné nebude do 14 dnů před startem turnaje zaplaceno, bude vyřazena. Zaplacené startovné je nevratné, resp. bude vráceno pouze v případě zrušení turnaje ze strany organizátora.

Startovné: 2.000 Kč/družstvo.

Povrch: Gerflor Sport Court.

Formát soutěže: Podle počtu přihlášených družstev se týmy rozlosují do několika skupin, z nichž pak předem určený počet družstev postoupí do play off, které se hraje vyřazovacím systémem. Rozpis turnaje obdrží účastníci nejdéle 5 dní před turnajem. Zasílání rozpisu 5 dní předem souvisí zejména s odhlašováním týmů „na poslední chvíli“, které vede k předělávání hracích pavouků. Organizátor si zároveň vyhrazuje právo rozpis měnit.

Bodové ohodnocení utkání na turnaji: za vítězství 3 body, remízu 1 bod, prohru 0 bodů

Při bodové shodě dvou a více družstev po skončení základní části turnaje rozhoduje:

1.       Počet bodů ze vzájemných utkání

2.       Rozdíl skóre ze vzájemných utkání

3.       Celkový počet vstřelených branek ze vzájemných utkání

4.       Celkový rozdíl skóre

5.       Celkový počet vstřelených branek

6.       Los

Trestná střelba: Pokud se ve vyřazovací části nerozhodne v normální hrací době, následuje trestná střelba z předem určeného (středového) bodu do prázdné branky, kterou provedou 3 vybraní hráči každého družstva. Hráči střílí postupně každý jednou, střídavě z obou družstev a na stejnou branku. Není-li rozhodnuto v úvodní sérii, následuje extra série a v ní střídavě jedna střelba každého z družstev a to stejných hráčů v libovolném pořadí.  Žádný hráč nesmí střílet potřetí, dokud ostatní hráči z jeho družstva nestříleli alespoň dvakrát, atd…

Místa a termíny konání: Budou oznámena v průběhu měsíce dubna

Pořadatel: Český florbal

Kontakty: streetfloorball@ceskyflorbal.cz

Další důležité informace a pravidla:

Každý tým sám odpovídá za to, že se včas dostaví k zápasu. Pokud se nedostaví do 5 minut od plánovaného začátku utkání, bude utkání kontumováno výsledkem 5:0 ve prospěch soupeře.

Konzumace tvrdého alkoholu a omamných látek před a v průběhu turnaje je zakázána. Při porušení může být hráč, případně celý tým diskvalifikován ředitelem turnaje.

Povolena je jakákoliv sportovní obuv dle uvážení účastníka, bez speciálních úprav.

Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny pravidel a rozpisu, případně turnaj vzhledem ke klimatickým či jiným nepříznivým podmínkám zrušit zejména s ohledem na zdraví účastníků turnaje, a to nejdéle 24 hodin před konáním turnaje.

Názvy týmů nesmí obsahovat žádné nevhodné výrazy. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřazovat názvy, které obsahují neslušné výrazy nebo slova, která by mohla být urážlivá či jinak nevhodná.

Základní pravidla

A. HRACÍ PLOCHA

Rozměry hřiště

1. Hřiště má rozměry 24 m x 12 m a je ohraničeno florbalovými mantinely. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit velikost hřiště.

Značky na hřišti

1. Na hrací ploše se nachází pouze jedna značka. Tato značka značí bod pro úvodní buly a leží v místě, kde se protíná podélná a příčná osa hřiště.

2. Na hrací ploše se nachází dvě vyznačená brankoviště, která definují prostor, do kterého hráč nesmí vstupovat, a zároveň slouží jako branková čára.

Prostor pro střídání

1. Prostory pro střídání o délce 5 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 3,5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.

Trestné lavice a zapisovatelský stolek

1. Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové čáry.

B. ČAS HRY

Hrací čas

1. Hrací čas je 1x12 minut. Družstva si v průběhu utkání nemění strany.

2. Hrací čas je superhrubý. To znamená, že se čas při běžném přerušení hry nezastavuje. Výjimkou je pouze přerušení při vyloučení, v případě zranění nebo při technickém řešení jakékoli záležitosti. Po vstřeleném gólu čas pokračuje. Zastavuje se pouze poslední minuta hry.

Time Out

1. V základních skupinách nemá tým nárok využít tzv. Time Out neboli oddechový čas. Možnost vzít si time out budou mít týmy v play off, a to pouze jednou v utkání. Doba trvání time outu je 30 sekund.

Prodloužení

1. Utkání se za nerozhodného stavu neprodlužuje, V play-off následují rovnou trestné střelby.

C. ÚČASTNÍCI HRY

Počet hráčů

1. Každé družstvo musí využít minimálně 5 a maximálně 10 hráčů. V poli mohou být současně pouze 3 hráči.

Střídání

1. Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.

Zvláštní pravidla pro kapitány družstev

1. Každé družstvo musí mít kapitána.

2. Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň je povinen s nimi spolupracovat.

3. Před každým utkání je kapitán povinen vyzvednout sadu rozlišovacích dresů na určeném místě v dostatečném časovém předstihu. Po ukončení utkání je kapitán povinen sadu rozlišovacích dresů opět vrátit. V případě zhoršení hygienicko-epidemiologických podmínek budou družstva, stejně jako v předchozích ročnících, využívat vlastí dresy. Tato informace bude včas účastníkům upřesněna pořadatelem.

Rozhodčí

1. Utkání je kontrolováno a řízeno jedním rozhodčím. Semifinále a zápasy o medaile dvěma rozhodčími.

 D. TRESTY

Obecná pravidla pro tresty

1. Je-li spáchán přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.

2. Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici.

3. Čas vyloučení běží souběžně s hracím časem.

4. Čas vyloučení je jedna minuta.

Vyloučení na trestnou lavici

1. Vyloučení na trestnou lavici postihují družstvo, a proto nesmí být vyloučený hráč nahrazen na hrací ploše během trestu.

2. Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest.

3. Pokud dojde k vyloučení hráče na trestnou lavici v době, kdy již jiný spoluhráč pyká za předchozí trest, je povinen usednout na trestnou lavici. Jeho trest se odkládá do skončení předešlého trestu. Trest druhého potrestaného hráče se spouští zároveň se skončením prvního trestu.

Vyloučení do konce utkání

1. Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít z hřiště a střídačky a nesmí se dále žádným způsobem podílet na utkání. Trest za něj odsedí kapitánem určený hráč.

2. V případě vyloučení do konce utkání nesmí trestaný hráč nastoupit do dalšího zápasu


PRAVIDLA Street Floorball League 2024 – Holba

Systém: 3 na 3 bez gólmanů (na malé branky) a na hřišti o rozměrech 24x12 metrů.

Věková a výkonnostní omezení: 15+, start není umožněn hráčům, kteří nastoupili v průběhu sezóny 2023/2024 do superligy nebo 1. ligy mužů (toto pravidlo se vztahuje i na účast hráče v jednom kole základní nebo nadstavbové části, nelze rozlišovat případ od případu). Pozor, pravidlo se vztahuje i na brankáře! U hráček bez omezení. Turnaj je otevřen i pro neregistrované hráče. V případě, že se turnaje chce zúčastnit hráč či hráčka ze zahraniční ligy, je třeba kontaktovat organizátora na email streetfloorball@ceskyflorbal.cz a uvést jména hráčů a tým, ve kterém působili.

Hrací čas: 12 minut superhrubý čas, poslední minuta čistý čas. Time out je povolen pouze v play off a trvá 30 vteřin.

Počet družstev: Maximální kapacita turnaje je 40 týmů. Turnaje se mohou zúčastnit pouze ta družstva, která se zaregistrují a zaplatí startovné (celá částka musí být připsána na účet pořadatele nejpozději 14 dnů před startem turnaje). Druhou podmínku je zaslání kopie dokladu o zaplacení startovného na email streetfloorball@ceskyflorbal.cz (např. printscreen obrazovky se strženou platbou). Zasílejte bez vyzvání, emaily se zasílanými potvrzeními o platbě označujte již v předmětu mail: „potvrzení o platbě – název týmu – město.“

Počet hráčů v týmu: min. 5, max. 10, povolena jsou mužská, ženská i smíšená družstva. Kapitán družstva zodpovídá po jeho přihlášení za kompletní vyplnění soupisky hráčů (jméno, příjmení, datum narození) a to nejpozději 14 dnů před startem turnajem. Kapitán zodpovídá za uvedení pouze těch hráčů na soupisku, kteří splňují věková a výkonnostní omezení.

Změna hráčů na soupisce: ve výjimečných případech lze hráče vyměnit – ale může jít nejvýše o dva hráče a změna smí proběhnout maximálně 5 dnů před turnajem. Stačí napsat na email streetfloorball@ceskyflorbal.cz kompletní údaje (jméno, příjmení, datum narození původního a nového hráče)

Start hráče: Hráč může startovat pouze za jedno družstvo a pouze na jednom turnaji (neplatí pro turnaj v pivovaru Holba – hráči na tomto turnaji mohou startovat ještě na maximálně jednom dalším turnaji).

Termín konání: 8. – 9. 6. (systém je přizpůsobený tomu, že pro všechny týmy se jedná o dvoudenní turnaj). Možnost příjezdu bude již v pátek 7. 6. večer, což je směrem k usnadnění organizace turnaje i preferovaná varianta organizátora. Na místě pro Vás bude k dispozici prostor na postavení stanu, veškeré sociální zázemí a možnost občerstvení.

Časová dotace turnaje: Registrace bude probíhat od pátečního večera (7. 6., čas bude upřesněn emailem registrovaným týmům, předpokladem 18. - 20. hodina) do sobotních (8. 6.) 9:00. V 9:30 odstartují první zápasy, poslední duely daného dne budou v případě dodržení harmonogramu na programu zhruba v 17:00.

V neděli pak turnaj odstartuje v 9:00, finále bude na programu zhruba ve 14:00.

Organizátor si vyhrazuje možnost změny harmonogram a rozpisu turnaje zejména s ohledem na počasí, případné odhlášené týmy na poslední chvíli a týmy, které na místo nedorazí.

Doprovodný program: v rámci turnaje budou pro zrovna nehrající týmy připraveny organizované prohlídky pivovaru, muzea, kvízy, školy čepování piva a mnoho dalšího. Sobotní večer bude zakončen koncerty lokálních hudebních kapel.

Ubytování: Pro všechny týmy bude možnost postavit si stan ve stanovém městečku hned vedle areálu pivovaru. Mapka areálu bude všem účastníkům poslána v dostatečném předstihu.

Sociální zařízení: V rámci turnaje budou v provozu toalety i sprchy přímo v areálu pivovaru. Ve stanovém městě budou dále k dispozici mobilní toalety a umývárny.

Občerstvení: Po celou dobu turnaje budou k dispozici alko i nealko nápoje a pochutiny z grilu. V areálu je také , která bude standardně v provozu. Před turnajem bude dále každému týmu rozeslán formulář s možností zajistit si snídani přímo v restauraci (nutné dořešit vůči platbě předem.

Pojištění: Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Doporučujeme zvážit možnost sjednat si jednorázové úrazové pojištění, pokud nemáte sjednané dlouhodobé úrazové pojištění.

Registrace: Družstva se mohou zaregistrovat pouze prostřednictvím formuláře. Termín přihlášení nejpozději 14 dnů před konáním daného turnaje. Registrace je závazná a nepřenosná. Registrace týmu, jehož startovné nebude do 14 dnů před startem turnaje zaplaceno, bude vyřazena. Zaplacené startovné je nevratné, resp. bude vráceno pouze v případě zrušení turnaje ze strany organizátora.

Startovné: 2.500 Kč/družstvo.

Povrch: Gerflor Sport Court.

Formát soutěže: Podle počtu přihlášených družstev se týmy rozlosují do několika skupin, z nichž všechna družstva postoupí do play-off, které se bude hrát v neděli vyřazovacím systémem. Nasazení do play-off se bude dělat na základě výsledků ve skupině, tedy v sobotu večer (nejvýše nasazení = vítězové skupin, následují postupně týmy na 2., 3. a 4. místě). Rozpis turnaje obdrží účastníci nejpozději 3 dny před turnajem. Organizátor si zároveň vyhrazuje právo rozpis měnit.

Bodové ohodnocení utkání na turnaji: za vítězství 3 body, remízu 1 bod, prohru 0 bodů.

Při bodové shodě dvou a více družstev v jedné skupině rozhoduje:

1. Počet bodů ze vzájemných utkání

2. Rozdíl skóre ze vzájemných utkání

3. Celkový počet vstřelených branek ze vzájemných utkání

4. Celkový rozdíl skóre

5. Celkový počet vstřelených branek

6. Rozstřel (v případě nasazení dvou týmů do pavouka se stejným bodovým ziskem i skóre)

Při bodové shodě dvou a více družstev z více skupin, a tedy nasazení do vyřazovacího pavouka rozhoduje:

1. Rozdíl ve skóre

2. Větší počet vstřelených branek

3. Los

Trestná střelba: Pokud se ve vyřazovací části nerozhodne v normální hrací době, následuje trestná střelba z předem určeného (středového) bodu do prázdné branky, kterou provedou 3 vybraní hráči každého družstva. Hráči střílí postupně každý jednou, střídavě z obou družstev a na stejnou branku. Není-li rozhodnuto v úvodní sérii, následuje extra série a v ní střídavě jedna střelba každého z družstev a to stejných hráčů v libovolném pořadí. Žádný hráč nesmí střílet potřetí, dokud ostatní hráči z jeho družstva nestříleli alespoň dvakrát, atd…

Pořadatelé: Český florbal a Pivovary CZ Group a.s.

Kontakty: streetfloorball@ceskyflorbal.cz

Další důležité informace a pravidla:

Všichni účastníci se registrací do turnaje zavázali respektovat pravidla turnaje Street Floorball League, pravidla chování v rámci areálu pivovaru a specifická pravidla ve stanovém městečku. Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat návštěvní řád pivovaru.

Každý tým sám odpovídá za to, že se včas dostaví k zápasu. Pokud se nedostaví do 5 minut od plánovaného začátku utkání, bude utkání kontumováno výsledkem 5:0 ve prospěch soupeře.

Konzumace tvrdého alkoholu a omamných látek před a v průběhu turnaje je zakázána. Při porušení může být hráč, případně celý tým diskvalifikován ředitelem turnaje.

Povolena je jakákoliv sportovní obuv dle uvážení účastníka, bez speciálních úprav.

Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny pravidel a rozpisu, případně turnaj vzhledem ke klimatickým či jiným nepříznivým podmínkám zrušit zejména s ohledem na zdraví účastníků turnaje, a to nejdéle 24 hodin před konáním turnaje.

Názvy týmů nesmí obsahovat žádné nevhodné výrazy. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřazovat názvy, které obsahují neslušné výrazy nebo slova, která by mohla být urážlivá či jinak nevhodná.

Základní pravidla

A. HRACÍ PLOCHA

Rozměry hřiště

1. Hřiště má rozměry 24 m x 12 m a je ohraničeno florbalovými mantinely. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit velikost hřiště.

Značky na hřišti

1. Na hrací ploše se nachází pouze jedna značka. Tato značka značí bod pro úvodní buly a leží v místě, kde se protíná podélná a příčná osa hřiště.

2. Na hrací ploše se nachází dvě vyznačená brankoviště, která definují prostor, do kterého hráč nesmí vstupovat, a zároveň slouží jako branková čára.

Prostor pro střídání

1. Prostory pro střídání o délce 5 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 3,5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.

Trestné lavice a zapisovatelský stolek

1. Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové čáry.

B. ČAS HRY

Hrací čas

1. Hrací čas je 1x12 minut. Družstva si v průběhu utkání nemění strany.

2. Hrací čas je superhrubý. To znamená, že se čas při běžném přerušení hry nezastavuje. Výjimkou je pouze přerušení při vyloučení, v případě zranění nebo při technickém řešení jakékoli záležitosti. Po vstřeleném gólu čas pokračuje. Zastavuje se pouze poslední minuta hry.

Time Out

1. V základních skupinách nemá tým nárok využít tzv. Time Out neboli oddechový čas. Možnost vzít si time out budou mít týmy v play off, a to pouze jednou v utkání. Doba trvání time outu je 30 sekund.

Prodloužení

1. Utkání se za nerozhodného stavu neprodlužuje, V play-off následují rovnou trestné střelby.

C. ÚČASTNÍCI HRY

Počet hráčů

1. Každé družstvo musí využít minimálně 5 a maximálně 10 hráčů. V poli mohou být současně pouze 3 hráči.

Střídání

1. Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.

Zvláštní pravidla pro kapitány družstev

1. Každé družstvo musí mít kapitána.

2. Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň je povinen s nimi spolupracovat.

3. Před každým utkání je kapitán povinen vyzvednout sadu rozlišovacích dresů na určeném místě v dostatečném časovém předstihu. Po ukončení utkání je kapitán povinen sadu rozlišovacích dresů opět vrátit.

Rozhodčí

1. Utkání je kontrolováno a řízeno jedním rozhodčím. Semifinále a zápasy o medaile dvěma rozhodčími.

D. TRESTY

Obecná pravidla pro tresty

1. Je-li spáchán přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.

2. Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici.

3. Čas vyloučení běží souběžně s hracím časem.

4. Čas vyloučení je jedna minuta.

Vyloučení na trestnou lavici

1. Vyloučení na trestnou lavici postihují družstvo, a proto nesmí být vyloučený hráč nahrazen na hrací ploše během trestu.

2. Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest.

3. Pokud dojde k vyloučení hráče na trestnou lavici v době, kdy již jiný spoluhráč pyká za předchozí trest, je povinen usednout na trestnou lavici. Jeho trest se odkládá do skončení předešlého trestu. Trest druhého potrestaného hráče se spouští zároveň se skončením prvního trestu.

Vyloučení do konce utkání

1. Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít z hřiště a střídačky a nesmí se dále žádným způsobem podílet na utkání. Trest za něj odsedí kapitánem určený hráč.

2. V případě vyloučení do konce utkání nesmí trestaný hráč nastoupit do dalšího zápasu